Zmieniliśmy system
zgodnie z rekomendacjami IDD

Pracujemy w nowym systemie, który spełnia wymogi IDD.

Link do nowego systemu: https://bebok.risk-partner.pl

  • użyj funkcji przypomnienia hasła, do wygenerowania hasła w nowym systemie. Podaj adres e-mail, którego używałeś/aś w systemie Risk Partner

  • sprawdź swoją skrzynkę e-mail, otrzymasz list z dalszymi instrukcjami

  • po ustawieniu hasła, do zalogowania użyj swojego starego loginu (numer w Allianz) i ustawionego hasła

W starym systemie nadal możesz sprawdzić historię ubezpieczeń i swoich rozliczeń, jednak nie będziesz już mógł zawierać nowych umów.


Link do starego systemu:
https://rp1.risk-partner.pl

Aby zalogować się do nowego systemu:

© Copyright 2018 Risk Partner

W razie pytań lub problemów skontaktuj się z nami:


Nasz numer telefonu: +32 733 37 88

Nasz e-mail: [email protected]


lub skontaktuj się ze swoim managerem z Risk Partner.